"Mycket givande och insiktsfullt föredrag!
Jag kan inte tänka mig att någon går härifrån oberörd." / Per Holm
 
"Otroligt hur långt man kan komma med sig själv på en dag."/  " Ingrid Fredriksson
 
"Det gav mig oerhört mycket inspiration och en stor skjuts framåt, tack!"/  Linda Stridh